Geniet vanaf vandaag van het uitstekend advies van Importex.

Diensten

Uw garantie voor een professioneel gebruik van uw brandblusapparaten.

Uw bedrijf of woning is reeds voorzien van alle nodige brandblussers of andere brandpreventieapparaten ? Dat is misschien niet voldoende. Weet u hoe u het best gebruik maakt van uw brandpreventieapparaten? En wie zorgt er voor het onderhoud ? Leg vanaf vandaag uw vertrouwen in handen van Importex en profiteer van ons advies, zowel op het vlak van onderhoud van uw brandblussers als uw eigen brandpreventiedossier.

.

Optimaal gebruik

 • Makkelijk te gebruiken apparaten
 • Snelle en verzorgde interventie

Onze apparaten zijn makkelijk in gebruik. Het is echter raadzaam om onze voorgestelde opleidingen omtrent het gebruik van deze apparaten te volgen, op die manier weet iedereen wat er exact wel en niet moet gebeuren bij brand. Bovendien organiseren wij brandoefeningen zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen wanneer een brand uitbreekt.

Contacteer ons

Onderhoud is noodzakelijk

De wet schrijft voor dat een jaarlijks onderhoud van uw brandblusapparaten door een deskundige verplicht is, dit om de goede werking ervan en een lange levensduur te garanderen. Onze techniekers zijn NBN S21-050 gecertificeerd en beschikken over het nodige materiaal om te zorgen voor het onderhoud van al uw apparaten, in overeenstemming met alle veiligheidsnormen.

 • Verschillende soorten blusapparaten
 • Haspel, brandkraan en slangen
 • Noodverlichting
 • Rookventilatie
 • Alarmen
 • Automatische systemen

TAKEN VERANTWOORDELIJKE PERSOON BRANDPREVENTIE

 • NBN S21-050 – par. 4
 • KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routineschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

 • zich op de aangegeven plaats bevindt;
 • goed zichtbaar en bereikbaar is;
 • voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
 • kennelijk niet beschadigd is;
 • indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
 • wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Om het onderhoud van uw brandblusser te garanderen of om een opleiding te krijgen rond het optimaal gebruik ervan, doe dan beroep op de deskundigheid van onze Importex experten.

Contacteer ons

Bovendien zijn onze techniekers gecertificeerd iso 9001 : 2015, NBN S21-050, BENOR, ANPI, EN3.