Blustoestellen

niet contractuele foto

Blustoestellen

1550 QE - 1520 QE

Blustoestellen met koolstofdioxide: kleurloos - reukloos - proper

Download de productfiche

Vraag uw gratis offerte

Gebruik:

  • Wij adviseren dit CO2-blustoestel voor ondernemingen die ontvlambare vloeistoffen behandelen of opslaan, voor elektrische installaties, voor telefooncentrales, computers, laboratoria, keukens, garages, enz...
  • Het blusmiddel is zuivere koolstofdioxide dat volledig verdampt na het doven. Op die manier vermijdt men vervuiling of beschadiging aan mechanische precisieapparatuur. Dit blusmiddel, niet elektrisch geleidend, mag gebruikt worden op alle installaties onder spanning. Blusapparaten met CO2 zijn ongevoelig voor koude.
  • Men kan de straal op ieder ogenblik onderbreken door de knijpkraan los te laten zodat men CO2 bespaart.

A GREAT NAME IN FIRE FIGHTING

1550 QE 1520 QE
LADING CO2 5 kg 2 kg
DIAMETER 140mm 98mm
HOOGTE 750mm 600mm
GEWICHT 13,5 kg 5,5 kg
RATING 89 B 34 B
BLUSEENHEID 1/2 0

Te gebruiken bij branden van:

KLASSE B

Ontvlambare vloeistoffen zoals benzine, olie, mazout, vernissen, ether, …

KLASSE C

Ontvlambare gassen zoals aardgas, propaan, acetyleen …

Elektrische risico’s: hoog- en laagspanning, computer,…
Niet toxisch.

Blusproces

De vuurhaard wordt plots bedekt met een wolk koolzuursneeuw die hem afsluit van de zuurstof uit de lucht en zo het vuur dooft. Bovendien wordt door de koude (-79°C) – verwekt door de verdamping van de koolzuursneeuw – de vuurhaard afgekoeld wat verdere verbranding uitsluit. Tip: Niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.

Constructie

Het blustoestel met CO2 bestaat uit een glasfles in aluminium onder constante druk, officieel gecontroleerd en gevuld met vloeibaar CO2. Het is voorzien van een handgreep met knijpkraan voor onmiddellijk openen of sluiten. Een hogedrukslang brengt de vloeibare CO2 in een speciale trechterbuis. Voor de kleine toestellen is deze trechterbuis zonder slang, rechtstreeks aan het handvat bevestigd. De goede werking van het blustoestel wordt gegarandeerd indien een jaarlijks nazicht van het toestel en zijn toebehoren uitgevoerd wordt door onze technische dienst.

Werking

Door de knijpkraan in te drukken, wordt CO2 uitgespoten in de trechter waar het verandert in sneeuw en mist. Zijn doeltreffendheid versterkt wanneer men de vlammen aan de basis aanpakt met een ononderbroken straal op een afstand van ± 1 m – 1,5 m.

Vraag uw gratis offerte aan